ประตูอัตโนมัติ


วันที่อัพเดท : 23/06/2020


ติดตั้งประตูอัตโนมัติ น้ำปิงปศุสัตว์ ทั้ง 14 สาขา
เชียงใหม่ 9 สาขา
เชียงราย 2 สาขา
พิษณุโลก 2 สาขา
และ อุดรธานี 2 สาขา
ลิงค์ วีดีโอ :
https://www.youtube.com/watch?v=zxBlhilAY9E
https://www.youtube.com/watch?v=fGe29oFUybo